Informatie

FIKA richt zich op het vakgebied van de financiële en administratieve dienstverlening. We zijn vooral actief op het gebied van interim management, het verzorgen van administratie, advisering en automatisering.

Wat kan FIKA administratie en advies voor u betekenen?

Deskundigheid, continuïteit en flexibiliteit zijn onlosmakelijk met onze dienstverlening verbonden. Dit leidt tot een optimale borging in de kwaliteit en continuïteit van de geboden dienstverlening. Wij zijn in staat op structurele wijze alle in- en externe vraagstukken op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat zowel een effectieve als een efficiënte werkwijze. De klant staat hierbij centraal en kan dus op maatwerk rekenen. Wij beschikken over een sprekende staat van dienst en zijn steeds weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Wij worden graag geprikkeld door een nieuwe omgeving, een nieuw vraagstuk en de oplossing ervan.

Bovenaan deze pagina kunt u verder te klikken om meer specifieke informatie vinden.